Enkäten är slumpmässigt utskickad till våra hyresgäster.

Har du fått hem enkäten? Svara gärna på den, dina synpunkter är viktiga för oss och vår utveckling.