Lokaler

Centrum

 

Entréplan och plan 1  är kontorslokaler på 134 kvm/plan indelade i 6 rum.  ( se ritning 1 & 2)

Källarplan är 174 kvm. ( ritning 3 )

För mer information ring oss, 0926-79100 eller mejla till info@overkalixbostader.se

                  

Rum: Lokal

Storlek: kvm

Hyra: kr/mån

Adress: Föreningsgatan 5

Status: Ledig