Branschindex har gjort en hyresgästundersökning, där syftet är att ge fastighetsbolag möjlighet att mäta sin förvaltningskvalité, enkäten är utskickad till våra hyresgäster.
Av bostadsföretag med mindre än 1000 lägenheter, har Överkalixbostäder blivit nominerade som en av tre företag med högsta förvaltningskvalitén.
Utnämningen baseras helt och hållet på våra hyresgästers egna synpunkter på oss som hyresvärd.
Vi är stolta över nomineringen och tacksamma till alla våra hyresgäster som tagit sig tid att svara på enkäten samt gett oss så bra betyg. 

Prisutdelningen är på Business Arena 19 september.