Överkalixbostäder

Stiftelsen Överkalixbostäder bildades i augusti 1954 genom beslut av Överkalix kommun. Stiftelsens ändamål – då som nu – är att ”såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Överkalix kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder”.

Det första sammanträdet hölls den 20 augusti 1954 och som ordförande utsågs Sten A Engberg. Kommunen bedrev egen bostadsförvaltning parallellt med stiftelsen ända fram till slutet av 1980-talet, då samtliga bostadshus samlades hos Överkalixbostäder.

En stiftelse saknar ägare i juridisk mening. Kommunen fungerar emellertid som huvudman för stiftelsen och utser styrelse samt revisor.