Överkalixbostäder

Stiftelsen Överkalixbostäder bildades i augusti 1954 genom beslut av Överkalix kommun. Det första sammanträdet hölls den 20 augusti och som ordförande utsågs Sten A Engberg. Kommunen bedrev egen bostadsförvaltning parallellt med stiftelsen ända fram till slutet av 1980-talet, då samtliga bostadshus samlades hos Överkalixbostäder.

En stiftelse saknar ägare i juridisk mening. Kommunen fungerar emellertid som huvudman för stiftelsen och utser styrelse samt revisor.