Centrum

Våra lägenheter i centrum ligger väldigt nära den samlade servicen. Här finns totalt 134 lägenheter. 

Centrum

Bulandsgatan 1, 3, 5, 7

Bulandsgatan 5,7

Bulandsgatan 9, 11

Lärargatan 1,3

Föreningsgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11

Föreningsgatan 3

Storgatan 28-32

Föreningsg. 4,6, Älvgatan 10

Föreningsg. 4,6, Älvgatan 10