Hyresgäst

Att bo tillsammans kräver hänsyn

När man bor i flerfamiljshus måste man ta hänsyn till varandra. Det är viktigt för trivseln i huset.

En del av hänsynstagandet är att hålla en viss ordning i huset. Du som hyr en lägenhet är ansvarig för ordningen (även i allmänna utrymmen som trapphus eller tvättstuga). Ditt ansvar gäller även för besökare till dig.

Här berättar vi lite om vad ordning innebär när man bor hos Överkalixbostäder.

Höga ljud kan störa 

Ljudstörningar är inte tillåtna. Det innebär t ex att man inte får tala för högt eller skrika, spela högt på TV/stereo eller ha högljudda husdjur. Regeln mot störningar gäller dygnet om, men det är extra angeläget att tystnad råder mellan kl 22-08 för att folk ska kunna sova lugnt. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.

Om du själv blir störd är det givetvis enklast om du kan tala den störande grannen till rätta. Han/hon vet kanske inte om att du blir störd? Ofta räcker det med ett vänligt påpekande.

Om det inte hjälper att tala med vederbörande bör du kontakta oss. För att vi ska kunna agera är det värdefullt om du noterar alla viktiga uppgifter om störningen. När inträffade den, vad bestod den av, vem var inblandad, hur länge höll det på etc.

Vid särskilt allvarliga störningar, t ex lägenhetsbråk med risk för misshandel, bör du genast kontakta polis.

För att undvika konflikter med dina grannar: informera gärna i förväg (muntligen eller genom anslag) att du t ex planerar en fest. De flesta har överseende med enstaka störningar om man är förberedd.

Ordning på bilarna

Hänsyn till andra i området innebär också att vi ställer bilarna på avsedd plats, d v s vid garage, motorvärmarplatser eller övriga parkeringar. Då störs ingen av avgaser och då blockeras inte infarten för ambulanser eller andra utryckningsfordon. Att köra in framför porten för av- och pålastning är givetvis tillåtet, men bilen bör ställas undan så snart som möjligt.

Bostadsområdet är inte avsett att fungera som verkstad. Att göra mindre reparationer i garaget är självklart tillåtet, men större projekt bör utföras i en riktig maskinhall.

Eftersom vi på Överkalixbostäder fått många synpunkter på ordningen vad gäller bilar har vi anlitat ett vaktbolag som övervakar våra områden. Vakten har rätt att bötfälla den som inte följer ordningsreglerna.

Betala hyran i tid

Vi på Överkalixbostäder vill ge dig och övriga hyresgäster god service. För att kunna göra det är vi beroende av att hyran betalas in i rätt tid. ”Rätt tid” är i förskott, senast sista vardagen före den månad som avses. Hyran för april betalas alltså senast den sista vardagen i mars.

Om betalningen inte kommer in i tid får du ett inkassokrav med inkassokostnad (180 kr år 2013) från Intrum Justitia.

Vi ser allvarligt på sena hyresinbetalningar. Men vi är också beredda att hjälpa till att lösa tillfälliga problem. Om du får svårt att betala en hyra; kontakta oss i förväg, så kan vi tillsammans diskutera fram en lösning.

Enligt lag är din hyresrätt förverkad om inbetalning dröjer mer än en vecka efter rätt betalningsdag. Du kan även bli uppsagd efter upprepade förseningar.

Prioritera därför att betala din hyra. Den ger dig någonstans att bo. Betalningsanmärkningar kan göra det svårt för dig att hitta ny bostad i framtiden, eftersom de finns kvar i centrala register flera år efteråt.

Ordningsfrågor?

När det gäller frågor om ordningen inom Överkalixbostäders bostadsområden: Kontakta vår förvaltare Erik Jönsson,
tfn. 0926 – 791 00.