Lokaler

Vi har ett varierat utbud av affärs/kontorslokaler och även en del källarlokaler, lämpliga för hobbyändamål.
Kontakta oss för mer information.