Styrelsens sammansättning

Stiftelsens styrelse består av:

Ledamöter
Niclas Hökfors 
(s) (ordf)
Otto Larsson (s) (vice ordf)
Susanna Karlsson (s)                                                                                                                  

Leif Larsson (v)
Christina Hjelm (c)

Ersättare
Göran Hansson (s)
Rolf Gustavsson(s)
Carina Tornberg (s)
Sture Persson (c)
Marianne Jakobsson (v)

Revisor
Monica Eliasson (c)

Ersättare
Hans-Ola Bergström  (s)