Kundservice

Som områdesförvaltare hos oss arbetar Erik Jönsson. Han leder förvaltningspersonalens arbete och har ansvar för drift och underhåll av fastigheterna.

Han träffas säkrast på förvaltningskontoret under förmiddagen. Ring gärna 0926 – 791 00 i förväg, så du vet att han finns inne!
Ute i våra fastigheter träffar du våra vaktmästare Mikael Isaksson, Conny Willberg samt Erik Lindstedt.

På vårt förvaltningskontor träffar Du Anna Svedjestrand. Med henne kan Du tala om det mesta som rör boendet, hyresavtal etc. Hon tar emot felanmälningarna.

VD för Stiftelsen Överkalixbostäder är Per-Erik Olofsson.

Motorvärmare

Vi erbjuder motorvärmarstyrning till våra p-platser och de flesta av våra garage.

Administrera din motorvärmare på nätet!
Klicka här för att komma vidare

Motorvärmarstyrningen kan även administreras direkt vid stolpen eller via telefon.

Klicka här för den fullständiga bruksanvisningen.