Poxkroken

Poxkroken kallar vi området runt Överkalix företagsby, vid foten av Brännaberget. Gatunamnen är hämtade från det norrbottniska djurlivet; här finner du Älg-, Räv-,  Lo-, Björn-, Ren-, Mård- och Järvstigen.

Här finns vårt största urval – totalt 118 lägenheter.

På Järvstigen finns vårt trygghetsboende bestående av 18 stycken lägenheter. Läs mer om trygghetsboendet här: Järvstigens trygghetsboende.

Poxkroken

Poxkroken

Älgstigen

 Rävstigen

Lostigen

Björnstigen

Mårdstigen

Mårdstigen

Mårdstigen

Renstigen

Järvstigen

Järvstigen

Järvstigen