Poxkroken

Poxkroken kallar vi området runt Överkalix företagsby, vid foten av Brännaberget. Gatunamnen är hämtade från det norrbottniska djurlivet; här finner du Älg, Räv,  Lo, Björn, Ren, Mård och Järvstigen.

Här finns vårt största urval – totalt 102 lägenheter.

Poxkroken

Poxkroken

Älg- och Rävstigen

Älg- och Rävstigen

Lo- och Björnstigen

Björnstigen

Mårdstigen

Mårdstigen

Mårdstigen

Mårdstigen

Järvstigen

Järvstigen

Järvstigen