Ta chansen att påverka ditt boende genom att svara på våra frågor!

Tillsammans med AktivBo kommer vi under april månad att skicka ut en kundundersökning till alla våra hyresgäster.

Enkäten kommer att skickas ut via SMS och/eller E-post.

Dina svar är viktiga för oss. Ju fler svar vi får in desto bättre kan vi bli!