Överkalixbostäder har haft den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen 25 mars. Bostadshyrorna kommer att höjas med 5,5%. Höjningen kommer att börja gälla fr.o.m. 2024-04-01 t.o.m. 2025-03-31.

Eftersom att vi redan skickat ut hyresavierna för april, maj och juni så kommer hyreshöjningen för dessa tre månader att läggas retroaktivt i nästa faktureringsperiod, dvs i juli, augusti och september 2024.

Överkalixbostäder är en stiftelse utan vinstkrav. Allt vårt överskott går tillbaka till våra hyresgäster. Men även detta år har vi drabbats av stora kostnadsökningar, t.ex. fjärrvärmehöjningar. Dessa ökade kostnader har påverkat den slutliga hyressättningen, men tyvärr är hyreshöjningen inte i paritet med kostnadsutvecklingen.

Överkalixbostäder har ett väldigt seriöst program för förebyggande underhåll och renovering, men med anledning av utfallet från hyresförhandlingen så kommer lägenhetsunderhållet under 2024 att vara begränsat. Detta eftersom vi i första hand måste säkerställa stiftelsens ekonomi.