Under denna vecka har vi på Överkalixbostäder med hjälp av kvinnojouren Athena delat ut informationsblad om huskurage samt boken Huskurage- Från oro till omtanke till alla våra hyresgäster.

Överkalixbostäder deltar i kampen mot våld i nära relation.  Vi hoppas att informationen om huskurage ska ge er hyresgäster verktyg att agera samt öka tryggheten i våra bostäder.

Boken är en handbok i att visa omtanke och civilkurage i husen där vi bor.  Den innehåller enkla råd om hur vi kan hjälpa varandra till trygga hem – och ibland också rädda liv. 

Kom ihåg!  Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vi vill tacka kvinnojouren Athena för hjälpen vi fick  med att dela ut informationen.

Länk till kvinnojourens Facebooksida  https://www.facebook.com/kvinnojourenathena 

Informationsblad Huskurage