Information om kostnadsökningen:

Ökade kostnader 2023